Main Content

Wat is een strafbeschikking?

Voor een heleboel strafbare feiten kan een officier van justitie of, in sommige gevallen, een speciaal aangewezen opsporingsambtenaar, zonder tussenkomst van een rechter bepalen dat een verdachte schuldig is aan het plegen van een strafbaar feit en kan dan een straf opleggen. De officier van justitie of opsporingsambtenaar schrijft dan een brief: de strafbeschikking.

De strafbeschikking wordt overhandigd of toegezonden.

De straf van de officier kan bestaan uit een taakstraf, een geldboete, onttrekking aan het verkeer van voorwerpen, betaling van een bedrag ten behoeve van het slachtoffer en/of ontzegging van de bevoegdheid een motorrijtuig te besturen voor maximaal zes maanden.
Een opsporingsambtenaar mag een boete van maximaal € 350 opleggen.

Verder kan de officier van justitie aanwijzingen geven, waaraan de verdachte moet voldoen. Dit kan zijn afstand doen van in beslag genomen voorwerpen, bepaalde voorwerpen overhandigen, wederrechtelijk verkregen voordeel (terug)betalen, een bedrag betalen aan het Schadefonds Geweldsmisdrijven of een aanwijzing die betrekking heeft op het gedrag.

In een strafbeschikking oordeelt de officier van justitie over schuld. Dit oordeel wordt opgenomen in de Justitiële Documentatie en zal dus betrokken worden bij een eventuele beoordeling van een aanvraag om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).
Met een strafbeschikking kunt u dus een strafblad oplopen.

Niet mee eens? Kom in actie!

Als u het met de opgelegde strafbeschikking niet eens bent, moet u in actie komen. Er moet dan binnen een hele korte termijn van 14 dagen verzet worden ingediend bij het Openbaar Ministerie.
Als er binnen de termijn geen verzet wordt ingediend, wordt de strafbeschikking onaantastbaar en kan er niks meer tegen gedaan worden. De betrokkenheid aan een strafbaar feit staat dan definitief vast. Dit is overigens precies de reden dat de overheid de strafbeschikking heeft ontworpen: de overheid hoopt dat de meeste verdachten het er bij laten zitten en geen verzet zullen instellen.
Bijna geruisloos kunt u dus een strafblad krijgen.

U kunt zelf verzet instellen, maar kunt dat ook door een advocaat laten doen. Als een advocaat namens u verzet instelt weet u zeker dat het goed gebeurt.

En dan?

Als verzet is ingesteld moet de officier van justitie zijn beoordeling heroverwegen. Als de officier bij zijn standpunt blijft zal hij een dagvaarding uitbrengen, zodat u moet voorkomen bij de rechter. De strafrechter beoordeelt de hele zaak opnieuw en zal zelf tot een oordeel komen.

Uit onderzoek blijkt dat in veel gevallen het Openbaar Ministerie geen straf had mogen opleggen omdat het bewijs ontbreekt, het dossier niet compleet is of onvoldoende rekening is gehouden met andere factoren. In veel gevallen loont het om verzet in te stellen: in de helft van de gevallen legt de rechter geen of een lagere straf op.

Door het instellen van verzet mag het Openbaar Ministerie de bij strafbeschikking opgelegde straf niet ten uitvoer leggen. De eventueel opgelegde boete hoeft u dus voorlopig niet betalen.

Verzet laten instellen door Mr Regter


* Gepubliceerd in NRC Handelsblad van 3 december 2018 https://www.nrc.nl/nieuws/2018/12/03/het-rommelt-in-de-straffabriek-van-het-om-a3016864